ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រធានការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ចូលជាអធិបតីក្នុងអង្គប្រជុំបូកសរុបការងារយុវជន


កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយុវជនគណ:បក្សសកម្មភាព លទ្ធផល និងលើកទិសដៅផែនការណ៍
សកម្មភាពបន្ត ជាពិសេសសម្របសម្រួលសំណូមពរក្រុមការងារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទទួលយកយុវជនដែល
បានរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធហើយ សូមមេត្តាចាត់ចែងប្រើប្រាស់ ដើម្បីយុវជនទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
និងបានជាអ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃអនាគត ។
.ក្រោមអធិបតីភាពឯឧ.កែវ រតន:ប្រធានយុវជនខេត្ត (ថ្ងៃទី១៣.០២.២០១៦ស្នាក់ការយុវជនគណ:បក្ស)

12745483_1754608968092570_1248184710773958586_n 12715244_1754609148092552_3040471815088122838_n 12729060_1754609004759233_290338034250050377_n 12734083_1754609068092560_4642591413749887880_n 12743509_1754609034759230_3297234098424287768_n