សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ត្រូវបានប្រសូតឡើងនៅលើទឹកដីនៃក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ


សមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតក្រោមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តី ត្រូវបានប្រសូតឡើងនៅលើទឹកដីនៃក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគជាង៣០លានដុល្លារ ដើម្បីផ្តល់ការងារ និងមុខរបរថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនាភូមិភាគឦសាន ។

10262032_1091459164217668_189871678193065036_n 12717542_1091459057551012_5653486213215188728_n 12717553_1091458957551022_6728406137738077099_n 12718336_1091459100884341_2563984327282458818_n 12745713_1091458964217688_3614483819141301565_n