ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមយុវជនក្រុងពោធ៍សាត់


ស្នាក់ការគណៈប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រឹកថ្ងៃទី ០៨~០៣~២០១៦
ឯ.ឧ ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបក្សប្រជាជន កម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញផ្តល់អនុសាសន៍និងបទពិសោធន៍ដ៍មានតម្លៃលើទស្សនៈនៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមfb
ដល់ក្មួយៗជាយុវជនដែលមាន កាតព្វកិច្ចបន្តវេន។

12801344_239534676381028_6591617621276477581_n - Copy 12798923_239534779714351_1879696607552489255_n - Copy 12801597_239534429714386_2672123587154516933_n - Copy 12814426_239534493047713_7828375252826731274_n 12813927_239534823047680_235891014820516496_n

12801655_239534743047688_6682034956766408782_n