ឯកឧត្តម កែវ រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលចុះសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូូ


ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុកក្រគរ ស្ថិតក្នុងភូមិ សំរោង ឃំុក្បាលត្រាច មានកម្មវិធីសំណេះសំណាលមួយក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាប្រ

ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ ជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូចំនួន ៧៤០ នាក់ ក្នុងនោះមាន៣២៩ នាក់អញ្ជើញមកពីវិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ ការិយាល័យអប់រំ សាលាបឋមសិក្សា មត្តេយ្យសិក្សា ចំនួន ២៤

កន្លែងទូទាំងស្រុកក្រគរ។

ឯឧ.កែវ រតនៈ១ ឯឧ.ក.រតនៈ៣ ឯឧ.ក.រតនៈ២ សមាជិក៨ សមាជិក៧ សមាជិក៦ សមាជិក៥ សមាជិក៤