ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្នាក់ការគណបក្ស


ព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦  ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យសំណង់ស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញចុះដល់ការដ្ឋាន ដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្តែង
ការងារបច្ចេកទេសវិស្វកម្ម បទដ្ឋានបច្ចេកទេស នឹងការលាយបេតុងចាក់ប្លង់សេជាន់លើ បានវាយតម្លៃឃើញថាបានត្រឹមត្រូវល្អ វិស្វករសំណង់មានការ យកចិត្តទុកដាក់តាមបទដ្ឋានបានត្រឹមត្រូវ អាចទទួលយកបាន ក្រុមការងារនឹងមានការត្រួតពិនិត្យជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីធានាគុណភាពសំណង់។

13177045_505864529620286_4780095700657556599_n 13095991_505864502953622_2043854854879927558_n 13139006_505864546286951_4415759017052539566_n 13139297_505864599620279_9122277532611677633_n 13174128_505864572953615_8168440532025699205_n