ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញចុះចែកចាយទឹកនៅភូមិផ្ទះស្រែឃុំស្វាយហ្លួងស្រុកកះណ្តៀង


ព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់
ឯកឧត្តម ខូយ រីដា អភិបាលរងនៃគណ:អភិបាលខេត្ត
ឯកឧត្តម ម៉ក់រ៉ា អភិបាលខេត្តស្តីទីខេត្តពោធិ៍សាត់
ព្រមទាំង ឯកឧត្តម លោក លោកស្រី នៅតាមមន្ទីនានា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក អភិបាលរងស្រុករួមទាំងនាយទាហានកងពលតូច
លេខ14 ក្រុមកាកបាទក្រហម ក្រុមសហភាពសហព័ន្ធចុះបានជួយចែកទឹក
ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅភូមិផ្ទះស្រែ ឃុំ ស្វាយលួង
ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលរងការខ្វះខាតទឹក
ប្រើប្រាស់ចំនួន78គ្រួសារ។

13263670_270401823311905_4161944778379117060_n 13087916_270401223311965_8324558861600013709_n 13179369_270396153312472_8294187175336457149_n 13220917_270401949978559_1025411268833458902_n 13226797_270401536645267_3798807597604328552_n 13227108_270399699978784_2615012830014528983_n 13233029_270398889978865_5378532743276630617_n 13237702_270397016645719_3704531844925838958_n 13237793_270397109979043_5608375331719391083_n 13239044_270395469979207_7017118679637598814_n 13240058_270395979979156_8245222956736026357_n 13240720_270398773312210_6686644206827296202_n 13240751_270397189979035_8764660735301824314_n 13244717_270399986645422_4148620463434086746_n 13245255_270397063312381_8773434929367856206_n 13254181_270400186645402_3662750324776693892_n 13256175_270395209979233_8816070185537214707_n