ឯឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជននៅឃុំស្វាយដូនកែវ


ឯកឧត្តម សុ៑យ សែម ជួបសំណេះសំណាល
និងចែកអាវគណបក្សប្រជាជនជូនដល់សមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅភូមិកំប៉ាង
និងភូមិនិគមន៍ ឃុំស្វាយដូនកែវ
ស្រុកបាកាន៩៦៥នាក់.
——————–
ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

13466095_1167269116627397_2363471974526213242_n 13419177_1167269396627369_5683002026816767951_n 13423982_1167269123294063_7276823297502508641_n 13435366_1167269146627394_2768052118654478599_n