ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្តត្រាត ប្រទេសថៃឡង់ដ៏ ចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សា នៅភូមិបណ្តែតទឹកកំពង់លួង


ឯកឧត្តម ខូយ សុខា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូខេត្តត្រាត ប្រទេសថៃឡង់ដ៏ ចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សា នៅភូមិបណ្តែតទឹកកំពង់លួង និង រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ច្រកល្អៀង ក្នុងស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ។

13606741_1758128917810220_8764136164281649111_n 13439034_1758128764476902_521708492414922162_n 13510765_1758128954476883_669505091352243883_n 13512143_1758128851143560_5130404889738935549_n 13516226_1758128771143568_8876045058662629632_n 13521929_1758128767810235_1113384592201396655_n 13524481_1758128831143562_1675531168742449156_n 13524481_1758128841143561_2119084367420420225_n 13599842_1758128907810221_7316541187991204434_n 13599925_1758128921143553_575405989405170032_n