ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និង រឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និង រឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុន និង ក្រោយម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ។

13612261_1762469377376174_2236888476033341444_n  13627106_1762469374042841_3420704553985815014_n 13627191_1762469370709508_1493950041635031548_n 13631682_1762469490709496_5050728995806165209_n 13669608_1762469487376163_6945588060662432344_n