ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និង រឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុន និង ក្រោយម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នាថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

13718779_1766644373625341_5603476939973872832_n 13769616_1766644260292019_5112686359363382222_n 13770392_1766644263625352_1802939584160300589_n 13775909_1766644256958686_531929906810560998_n