ឯឧខូយ រីដាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាក បាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិសាត់និងក្រុមការងារបានយកអំណោយចែកជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅទីជនបទ


ឯឧ.ខូយ រីដាប្រធានគណះកម្មាធិការសាខាកាក បាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៌៎៌សាត់និងក្រុមការងារ ថ្នាក់ខេត្តស្រុកនិងអាជ្ញាធរដែនដីឃុំត្នោតជុំភូមិថ្មី តំបន់ខ្លាកូនបានចែកអំណោយផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដាច់ស្បៀងចំនួន៣៦គ្រួសារក្នុង១គ្រួសារទទួលបានអង្ករ២៥kg. ទឹកត្រី១យួរទឹកសុីអុីវ១យួរទឹកសុទ្ធ១យួរថវិការ២០០០០ រៀលព្រមទាំងឧបត្ថម្ភតង់ប្រក់ផ្ទះជូនគ្រួសារខ្វះទីជំរកចំនួន៤គ្រួសារផងដែរដែលកម្មវិធីនេះប្រព្រឹតទៅនៅល្ងាបថ្ងៃទី២៥ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ។

13528822_309337436074997_5875425228753346991_n 13728941_309337092741698_8634342038768559961_n 13754318_309337256075015_4113755396748852942_n

 

13781775_309560122719395_633020448818243514_n 13614965_309560246052716_8205097032223905028_n 13615088_309560039386070_3679059355251447965_n 13620827_309560269386047_5901097835633256925_n 13626961_309560099386064_3048005930585683443_n 13668948_309559969386077_2136290123566180149_n 13669573_309560162719391_3152945852727824153_n 13686669_309559989386075_6172560861292909294_n 13686794_309560066052734_5045626119617813160_n 13754143_309559929386081_7866482091373866316_n 13769393_309559949386079_7400226166057572672_n 13769632_309560022719405_5028741345109252776_n 13770276_309560186052722_2411253271462385151_n 13775979_309560226052718_4788690630989420360_n