រូបភាព ទិដ្ឋភាព ថតពីលើអាកាស ឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់


កម្រងរូបភាពថតពីលើអាកាស ក្នុង ឃុំតាលោ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

13872681_319840118404931_1976923831883018618_n 13627222_319840098404933_8218234780875549372_n 13631445_319840085071601_9025599581221512887_n 13654161_319840018404941_2273932963247700855_n 13669696_319840048404938_6059734146360701306_n 13669840_319840038404939_3923482676268880375_n