សម្តេចតេជោបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករក្នុងផ្សារស្ទឹងត្រែង និងបានពិនិត្យមើលសកម្មភាពលក់ដូររបស់បងប្អូន


កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧ កក្កដា នេះខ្ញុំបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករក្នុងផ្សារស្ទឹងត្រែង និងបានពិនិត្យមើលសកម្មភាពលក់ដូររបស់បងប្អូន និងពិនិត្យមើលដំណើរការសាងសង់ផ្សារនេះឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបានរងការខូតខាតដោយអគ្គីភ័យកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះ។

ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនអាជីវករដែលធ្វើអោយខ្ញុំបានដឹងអំពីសុខទុក្ខ និងកង្វល់មួយចំនួនរបស់បងប្អូនអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនេះតែងម្តង។ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតដែលបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហា និងទុក្ខកង្វល់នានាជាមួយបងប្អូនអាជីវករបានជោគជ័យកាលពីម្សិលមិញនេះ។ ផ្សារនេះក្រោយពីសាងសង់រួចហើយគឺនឹងមានឈ្មោះថា “ ផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែង” សម្រាប់បងប្អូនលក់ដូរមួយជីវិតតែម្តង។

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខ និងសូមអោយដំណើរការអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្សារនេះទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នា។ ព្រោះសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់៕

13876708_1060341760680987_4958072776396082524_n 13256126_1060341060681057_4294567310842236267_n 13619806_1060340990681064_1004783281663362831_n 13620103_1060340994014397_7672795004638758490_n 13620844_1060340034014493_1760384821471340705_n 13626427_1060341150681048_218640309276728933_n 13627090_1060341547347675_5122445094259057932_n 13627095_1060340040681159_7830103585765883578_n 13627249_1060339954014501_4387718507901788073_n 13631449_1060341647347665_8774284623665021405_n 13631677_1060339967347833_5905727223891349167_n 13645153_1060340160681147_9167260951730485425_n 13669214_1060341364014360_5802939710108076213_n 13669674_1060341504014346_8936815877037597591_n 13669688_1060340100681153_3213957465435821139_n 13680676_1060341727347657_5481438861964129549_n 13680722_1060341077347722_2377438436517957015_n 13680735_1060341554014341_336174830806440769_n 13680854_1060341424014354_2325459691010064981_n 13686759_1060341314014365_1531920326777527074_n 13770238_1060341640680999_6078698207430302901_n 13775461_1060339957347834_2449926519491899024_n 13775511_1060341144014382_7230202287597572253_n 13776022_1060341484014348_5253211447229597277_n 13782178_1060341300681033_5715969004964291745_n 13873032_1060341477347682_8286815957464039355_n 13873074_1060341557347674_585054753661705240_n 13876224_1060341070681056_1688491511487942583_n 13876402_1060340984014398_3545558982998555806_n 13876511_1060341194014377_6753383444669637555_n