ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងរឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បន្តទទួលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម និងរឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួន ដែលជាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ មុន និង ក្រោយម៉ោងការងាររដ្ឋបាល ព្រមទាំងបានផ្តល់ស្បៀងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដាច់ពេលពិតប្រាកដ នាថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

13882638_1771942649762180_3099233007752660920_n 13892128_1771942323095546_8422538769509854194_n 13892175_1771942533095525_7723953932835331291_n 13895166_1771942459762199_5206744693544559184_n 13920941_1771942336428878_412357753781049437_n 13925361_1771942403095538_4326643728994829593_n 13935135_1771942346428877_4906884752983349273_n