ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្រធានគណៈប្រចាំការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទវគ្គទី១


វគ្គអប់រំនយោបាយរបស់គណបក្សខេត្តពោធិសាត់វគ្គទី១ត្រូវបានបញ្ចប់នាល្ងាចថ្ងៃទី១៤-៨-២០១៦
បន្ទាប់ពីដំណេីរការក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃកន្លងមក
ពិធីបិទវគ្គបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ក់ រ៉ា អនុប្រធានប្រចាំការនិងជាប្រធាន
គណៈប្រចាំការគណៈអចិន្រៃ្តយ៍គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត តំណាងត៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ម៉ៅ
ធនិន អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តឯកឧត្តម ញ៉ុវ សុង អ្នកគ្រប់គ្រងវគ្គ បញ្ជាក់ថា
លទ្ធផលសិក្សាបានល្អប្រសេីរ ទាំងការគោរពវិន័យទាំងការយល់ដឹងចំពោះឯកសារទាំង៥គោលគ្រឹះ
ក្នុងចំណោមសិក្ខាកាមសរុប ៦៣នាក់ ស្រី ១៨នាក់ ឯកឧត្តមបន្តថា វគ្គទី១នេះ នឹងធ្វេីជាបង្អែកបទពិសោធន៍សំរាប់វគ្គបន្ត។13902836_1815319608701044_9215928214050360477_n 13907011_1815319682034370_8039289085714390359_n 13924983_1815319858701019_5944123282348500443_n 13925329_1815319802034358_2247449263777376858_n 13934877_1815319745367697_4172869268926905860_n 14034745_1815319768701028_8105550603574501836_n