ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ យុន ឈុន្នី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តផែនការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក


ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ យុន ឈុន្នី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអគ្គលេខាធិការរង នៃគ.ស.ច.គ និងឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តផែនការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក របស់អនុគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក រាជធានី ខេត្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.13 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.03 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.04 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.06 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.07 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.08 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.09 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.10 AM WhatsApp Image 2016-09-21 at 8.59.12 AM