លោកជំទាវ ជុក.សុផានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ជើញជាអធិបតី


នៅព្រឹកថ្ងទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក ជំទាវ ជុក.សុផានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាមួយ ដើម្បីបង្ហាញអំពី សមិទ្ធិផលគំរោងលើកកំពស់សិទ្ធិស្ត្រី និង ពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់អង្គការ ហៃហ្វឺអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ឆ្នាំ២០១៥ នៅសណ្ឋាគារសេនជូរីពោធិ៍សាត់។

សេនជូរី សេនជូរី១ សេនជូរី២