លោក សំ.ណារិទ្ធ ចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋសង្កាត់ស្វាត់


នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក សំ.ណារិទ្ធ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត ចុះជួយសង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់

ខេត្តពោធ៍សាត់ បានចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ខ្នងផ្ទះ ដែលមានជំងឺប្រចាំកាយ និង សម្រាលកូន កំពុងជួបបញ្ហា

ខ្វះខាត និងបានជួយឧត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួន ព្រមទាំងបានមានមតិផ្តាំផ្ញើរឲ្យបងប្អូនថែរក្សាអនាម័យសុខភាព ឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំផង។

សំ.ណារិទ្ធ សំ.ណារិទ្ធ១ សំ.ណារិទ្ធ២ សំ.ណារិទ្ធ៣ សំ.ណារិទ្ធ៤ សំ.ណារិទ្ធ៥ សំ.ណារិទ្ធ៦