ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមកទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាល ជំងឺភ្នែក និងត្រជៀកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមកទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាល ជំងឺភ្នែក និងត្រជៀក ដោយឥតគិតថ្លៃ ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន៦០នាក់ របស់អង្គការ Cambodia Vision មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដឹកនាំដោយ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Ming Ly។

គួរបញ្ជាក់ថា ការចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺឥតគិតថ្លៃនេះ បានធ្វើឡើងក្នុងរយៈ៦ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់។

WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.11.21 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.21 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.23 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.25 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.28 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.29 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.32 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.44 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.49 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.52 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.54 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.09.57 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.03 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.13 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.22 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.31 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.50 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.10.56 AM WhatsApp Image 2016-10-24 at 11.11.04 AM